Promocje

O witrażownictwie i rękodziele

Nowe produkty

Producenci

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.ozdobnia.pl

Właściciel skleu internetowego www.ozdobnia.pl

Ozdobnia Piotr Warych

ul. Bednarska 14/5

60-571 Poznań

NIP: 7881006956

REGON: 300758561

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Adres sklepu

w Poznaniu 

Sklep Ozdobnia

ul. Bednarska 14/5

60-571 Poznań

Kontakt

E-mail: ozdobnia@ozdobnia.pl

Kom. 604 647 331, 602 779 004

Konto bankowe

Konto krajowe (zł):

mBank 78 1140 2004 0000 3602 7608 7631

Konto walutowe (EURO):

mBank 53 1140 2004 0000 3512 0442 5369

Numer BIC: BREXPLPWMBK

Akceptujemy płatności: przelewem bankowym, opłatę za tzw. pobraniem pocztowym i płatność przy odbiorze w sklepie Ozdobnia w Poznaniu, przy ul. Bednarskiej 14/5

Informacje

1. Sklep internetowy www.ozdobnia.pl prowadzi sprzedaż przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a realizującym zamówienie zwanym dalej Sprzedającym. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym. Oznacza to, że czas realizacji zamówienia złożonego po godz. 16, liczy się od następnego dnia roboczego.

Składanie zamówienia

1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.ozdobnia.pl są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia lub ustalany z klientem indywidualnie. W przypadku błędnego naliczenia przez system kosztów wysyłki, które są równe cenie wysyłki naliczanej przez pocztę lub kuriera, sklep informuje klienta o różnicy w kosztach wysyłki. Pobieramy opłatę za koszty pakowania - 1 zł - opakowanie ekologiczne i 12,30 zł - opakowanie ozdobne (prezent).

3. Przy zakupie za powyżej 750 zł, koszty przesyłki pokrywa sklep Ozdobnia przy czym zastrzegamy sobie wybór najtańszej opcji dostawy. Zasada ta nie dotyczy przesyłek za pobraniem.
4.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep www.ozdobnia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5.Nieprawidłowo wypełnione formularze mogą być nie rozpatrywane.
6.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
7.Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.
8.Warunkiem wysłania produktu jest: 

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - prawidłowe złożenie zamówienia oraz podanie poprawnych danych adresowych.
- w przypadku płatności z góry przelewem bankowym - zaksięgowanie należności na rachunku bankowym Sklepu.
9. Firma Ozdobnia Piotr Warych wystawia faktury VAT. Aby otrzymać żądany rodzaj rachunku należy zaznaczyć to w czasie potwierdzenia.

10. Sprzedający potwierdza telefonicznie lub e-mailem każde złożone zamówienie Kupującego przed uruchomieniem całego procesu logistycznego zmierzającego do dostarczenia towaru. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu jego potwierdzenia w najbliższy dzień roboczy.

11. Sprzedający poinformuje Kupującego e-mailem o fakcie zrealizowania zamówienia (wysłania przesyłki). Informacje o tym na jakim etapie jest realizacja zamówienia można także sprawdzić po zalogowaniu się na sklepie w zakładce "Moje konto".

 

12. Sprzedający zobowiązuje się wysyłać Kupującemu przesyłkę, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia dla przesyłek "za pobraniem". W przypadku wpłaty na konto zamówienie będzie realizowane w ciągu 2 dni roboczych od wpłynięcia należności na rachunek Ozdobnia Piotr Warych. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy - do 2 dni (przesyłka priorytetowa) lub 5 dni (list ekonomiczny).

12. a. Produkty, których nie mamy w podręcznym magazynie są tzw. "produktami na zamówienie". Przy "produktach na zamówienie" do czasu realizacji trzeba doliczyć podany w opisie produktu czas oczekiwania.

13. Gdy zabraknie zamówionych produktów, czas realizacji może ulec nieznacznemu wydłużeniu (jeśli opóźnienie będzie dłuższe niż 3 dni - sprzedawca skontaktuje się z nabywcą celem uzgodnienia zasad rekompensaty). W przypadku towarów na specjalne zamówienie, termin realizacji zamówienia określony jest w opisie przedmiotu lub uzgadniany indywidualnie. 

14. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki wg. opcji wybranej przez Klienta.

15. Jeżeli Kupujący nie otrzyma zamówionego towaru w terminie podanym przez Sprzedającego, lub otrzyma niekompletną przesyłkę powinien niezwłocznie się z nim skontaktować.

16. Zwrot paczki do nadawcy. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki "Zwrot - nie podjęto w terminie" (dwa tygodnie od pierwszego awiza) lub "Nieprawidłowy adres" (błąd klienta w podaniu adresu) i nastąpi zwrot paczki do nadawcy, skutkuje to dodatkowym obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania.

17. W przypadku kontaktów telefonicznych w sprawie zawieranej umowy Sprzedający nie pobiera od Kupującego opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne.

Koszty wysyłki

Koszty wysyłki zależą od wyboru opcji wysyłki oraz masy i objętości paczki. Są wyliczane dla każdego zamówienia automatycznie. W razie wątpliwości – prosimy o kontakt.

Adres do reklamacji

Piotr Warych

ul. Bednarska 14/5, 60-571 Poznań

Opis procedury reklamacji

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ozdobnia@ozdobnia.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zostanie zaoferowany Kupującemu do wyboru inny dostępny w sklepie towar. Kupujący może nie wyrazić zgody na zamianę produktu i wybrać zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny.

Prawo odstąpienia od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: ozdobnia@ozdobnia.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

Piotr Warych

ul. Bednarska 14/5, 60-571 Poznań

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów 
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Koszt zwrotu rzeczy

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówienia. Firma Ozdobnia Piotr Warych zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom, chyba że będziemy do tego zobowiązani przepisami prawnymi. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia końcowe

1.Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu oraz akceptuje jego postanowienia. 
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych informacji o zamawiającym. 
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Stary regulamin:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ozdobnia.pl

 

Firma P.S.F.D. I W. MACADAMiA

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą Urząd Miasta Poznania, 61-841 Poznań,

Pl. Kolegiacki 17

Adres przedsiębiorstwa P.S.F.D. I W. MACADAMIA

ul. Szamarzewskiego 87/11, 60-568 Poznań

Kontakt E-mail: ozdobnia@ozdobnia.pl

Tel. 61 221 28 36

Kom. 602 779 004 lub 604 647 331

Konto bankowe MBank 07 1140 2004 0000 3102 4548 1968

Informacje Sklep internetowy www.ozdobnia.pl prowadzi sprzedaż przez Internet

Składanie zamówienia 1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.ozdobnia.pl są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia lub ustalany z klientem indywidualnie. W przypadku błędnego naliczenia przez system kosztów wysyłki, które są równe cenie wysyłki naliczanej przez pocztę lub kuriera, sklep informuje klienta o różnicy w kosztach wysyłki. Nie pobieramy opłaty za koszty pakowania.

3. Przy zakupie za powyżej 350 zł i masie przesyłki mniejszej niż 10 kg, koszty przesyłki pokrywa sklep Ozdobnia przy czym zastrzegamy sobie wybór najtańszej opcji dostawy. Zasada ta nie dotyczy przesyłek za pobraniem.
4.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep www.ozdobnia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5.Nieprawidłowo wypełnione formularze mogą być nie rozpatrywane.
6.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
7.www.ozdobnia.pl zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.
8.Warunkiem wysłania produktu jest: 

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - prawidłowe złożenie zamówienia oraz podanie poprawnych danych adresowych.
- w przypadku płatności z góry przelewem bankowym - zaksięgowanie należności na rachunku bankowym Sklepu.
9. P.S.F.D. i W. MACADAMIA wystawia faktury VAT. Aby otrzymać żądany rodzaj rachunku należy zaznaczyć to w czasie potwierdzenia.

Koszty wysyłki Koszty wysyłki zależą od wyboru opcji wysyłki oraz masy i objętości paczki. Są wyliczane dla każdego zamówienia automatycznie. W razie wątpliwości – prosimy o kontakt.

Adres do reklamacji Magdalena Sawińska-Warych

ul. Szamarzewskiego 87/11, 60-568 Poznań

Opis procedury reklamacji 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ozdobnia@ozdobnia.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: ozdobnia@ozdobnia.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

Magdalena Sawińska-Warych

ul. Szamarzewskiego 87/11, 60-568 Poznań

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak możliwości odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Ochrona danych osobowych Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówienia. Firma MACADAMIA zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom, chyba że będziemy do tego zobowiązani przepisami prawnymi. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia końcowe 1.Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu oraz akceptuje jego postanowienia. 
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych informacji o zamawiającym. 
3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.